top of page
Filtered Lights

VALAISTUSSUUNNITTELU

Täydensin sisustussuunnittelijan osaamistani kevään 2022 valaistussuunnittelijan opinnoilla Oulun yliopiston ja Savonia AMK:ssa 30 op opinnoilla. Sain kattavan paketin tietoa, jota tarvitsen työssäni. Valaistus on tärkeä osa sisustussuunnittelun kokonaisuutta. Sillä voidaan pienentää huomattavasti energiansäästökuluja suunnittelemalla valaistus käyttäjä- ja ihmislähtöisesti. Tekniikka on kehittynyt paljon ja tarjolla on monia valonohjausmenetelmiä, jotka maksavat itsensä takaisin. 

Julkisten tilojen valaistuksen suunnittelu vaatii erityistä huomiota, sillä suuret neliöt saattavat olla suuri energiahukka, mikäli niitä ei ole mietitty. Erilaisille kohteille on olemassa omat standardit, jotka määrittelevät kullekkin tilalle tarkoitettua valaistuksen tarvetta. Valaistuksen suunnittelu hyödyntää myös nykypäivinä luonnon valon määrää. Luonnon valolla on ihmisen terveyttä edistävä vaikutus myös tutkimuksien mukaan. Tarpeetonta valaistuksen suunnittelua tulee myös välttää. Luonnonvalo kompensoi nykytekniikan avulla valon tarvetta. Tottahan rakennusten suunnittelukin tulisi lähteä siitä, että luonnon valoa tulee tiloihin mahdollisimman paljon. Oikeanlaisten aukotusten määrä rakennuksissa vähentää keinovalon käyttöä.

Valaistussuunnittelun lähtökohdat sisustussuunnittelussa Lähdettäessä suunnittelemaan valaistusta kohteeseen, on lähdettävä liikkeelle peruskysymyksistä, mitkä liittyvät isompaan kokonaisuuteen tilan tai rakennuksen suhteesta luontoon. Aurinko ja sen tuoma valo on suurin ja isoin valaisija. Se määrittelee speksit sille, mitä kohteessa tullaan tekemään.

Valaistavan tilan suhde ilmansuuntiin ja ympärillä olevaan maastoon, on hyvin ratkaisevaa sille, mitä kohteessa tullaan huomioimaan päälähtökohtina. Onko rakennus tai kohde syvällä metsässä korkeiden puiden ympäröimänä vaiko aukeassa maastossa oleva uudiskohde vailla puiden tai maaston luomien muotojen suojaa. Myös rakennuksen horisontaalinen atsimuutti vaikuttaa valon kokemisessa.

Tilan ikkunoiden koko ja ilmansuunnat vaikuttavat ratkaisevasti huoneen valaistukseen ja väreihin. Aurinko on myös se, joka maalaa säteillään valon kuhunkin huoneeseen. Valon väri myös muuttuu vuodenaikojen mukaan. Mihin halutaan kiinnittää huomio, jotta lopputulos on toimiva, kun siihen liitetään keinovalaistus täydentämään luonnonvalon puuttuvaa osaa? Kuinka paljon ja missä valon väreissä? Kaikki vaikuttaa kaikkeen vuoropuheluna kokonaisuutta miettiessä.

 

Tämä kaikki onkin hyvä ottaa huomioon, kun lähdetään suunnittelemaan valaistusta kohteeseen. Luonnonvalon ominaisuudet ovat suuressa roolissa siinä, miten se puhuu suhteessa täydentävään valoon. Tämä on työtäni. Suunnitella toimivia kokonaisuuksia, kun tiloihin mietitään myös pintamateriaalit. Niiden värit ovat suorassa yhteydessä siihen, että kokonaisuudesta tulee toimiva yhdessä valaistuksen kanssa

Tutustu valaistussuunnittelun portfoliooni
Valaistussuunnittelukuvia klikkaa kuvaa

Aisapari valaistus-ja sisustussuunnittelu  Ylempänä tekstissä mietin auringon ja sen tuoman valon suhteesta ratkaistaessa sisustus-ja valaistussuunnittelun lähtökohtia. Mielelläni käsittelen valaistusasioita yhdessä sisustussuunnittelun tuomien puitteiden ja vaatimusten kanssa. Mielestäni ei voi olla toista ilman toista. Aisapari, joka kulkee pakettina alusta loppuun. Parempaan lopputulokseen päästään, kun alkumetreistä ne pääsevät puhumaan yhteistä kieltä yhdessä sähköasentajien ja muun ammattihenkilökunnan kanssa.

Käyttäjälähtöinen suunnittelu antaa alun kalkkiviivat parhaimmalle lopputulokselle. Mikä on tilan käyttötarkoitus, vuorokauden toiminnot tai tilassa tapahtuva logistinen liikkuminen? Käyttäjien kohderyhmällä on myös merkitystä. Onko kyseessä palvelutalo vaiko aktiivinen pienlapsiperhe? Liikkeelle lähdetään suunnittelussa tuolloin käyttäjien tarpeesta.

Voisin kuvailla työtä tietynlaisena ”soluttautumisena" asiakkaan asemaan. Tuolloinkin korvat ovat se tärkeä väline asioiden havainnoimisessa. Käyttäjän kuunteleminen on avainasia eikä kuudennesta aististakaan ole haittaa… Ilman tietämystä mitä suunnitellaan ja kenelle ei voi saavuttaa hyvää lopputulosta. Tällöin tulee eteen ihmetteleviä katseita epäonnistuneista ratkaisuista. Miksi valaistus on asennettu tuonne vaikka itse toiminnot tapahtuvat täällä? Pistorasioita asennetaan varmuuden vuoksi ihan kaikkialle, vaikka niitä ei puoliakaan tulla koskaan käyttämäänkään. Asennetaan nyt jotakin, ja loppujen lopuksi asumismukavuuden vuoksi joudutaan tekemään asiat uudelleen.

Syntyy paljon kustannustehotonta jälkeä. Maksetaan turhasta tai ylimääräisestä, kun pitäisi kustannuksissa huomioida se, mitä todella tarvitaan. Sitä ei tehdä tietenkään pahuuttaan vaan siksi, kun ei ole välttämättä suunnitteluun tarvittavaa tietoa, vaikka taitoa on.

bottom of page